Ansvarsrett

Funksjon Fagområde Tiltaksklasse
Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) 2
Utførende Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)
2
Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet, betong, tre, aluminium, stålkonstruksjoner 2
Uavhengig kontrollerende Våtrom (i boliger) 1
Uavhengig kontrollerende Lufttetthet (i nye boliger) 1
Prosjekterende Arkitektur 1
arkitekturprosjektering i
tiltaksklasse 1 omfatter enkel prosjektering innen følgende fagområder etter byggteknisk
forskrift: arkitektonisk utforming, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning,
miljø og helse, bygningsfysikk, energi og lydforhold.


Vi kan påta oss ansvarsrett også på

Uavhengig kontroll bygningsfysikk tiltaksklasse 2

Uavhengig kontroll byggstatikk og konstruksjonssikkerhet tiltaksklasse 2

Vi påtar oss alle roller som overordnet prosjektleder i en byggesak, søker, prosjekterende, ansvarlig utførende og uavhengig kontroll.