Søknad seksjonering av boligbygg

Vi påtar oss oppgaven med seksjonering av bolighus, tomter og kontorbygg

Tjenesten omfatter alt fra tegning, vedtekter og tinglysning. 

Fra 1. januar 2018, er det endel endringer i seksjoneringsloven, noe som innebærer at tidligere leieboer ikke har forkjøpsrett til rabatert pris hvis leieforhold har vært i mer enn tre år.