Om oss med CV

Vi påtar oss følgende tjenester

EiendomsRådgivning AS, etablert 1. Januar 1991

  1. Vi leverer gode faglig prosjekter med høy kvalitet som har stor nytteverdi for kunden
  2. Vi skal gi tilbakemelding på faglige råd til kunden som ivaretar verdiene på en kostnadseffektiv metode
  3. Vi er en god samarbeidspartner i eiendomsmarkedet
  4. Vi leverer oppdraget etter sjekklister og innarbeidete rutiner
  5. Vi er oppdatert på lover og bransjeregler
  6. Vi har innarbeidet gode løsningsrutiner på hvert oppdrag.

-----------------------------------------------------------------------------null Øystein Andersen

Bygningsingeniør B.Sc,1982, BIH

Høgskoleingeniør 1995 B.SC,  Høgskolen i Bergen,, Bygg og Anleggstenikk

Cand. Scient i teoretisk fysikk.2001, UIB

Takstmann REV(Recognised European Valuer, Tegova).

Øystein Andersen har erfaring med taksering av bolig og næringseiendommer siden 1983.

Sentral godkjenning, tiltaksklasse 2

Utdanning 

1972 Tømrer, Norheimsund Yrkesskule, et årig vgs

1973 Tømrer, Fana Yrkesskole, et årig vgs

1975, Mestebrev, Fana Yrkesskole, et år. 

1977, Fana Yrkesskole, Teknisk assistent, bygg og anlegg, 2 år deltid. 

1980 Bergen Ingeniørhøgskole, Forkurs, matematikk, 2 år fulltid. 

1982 Bergen Ingeniørhøgskole, bygningsingeniør, byggstatikk, kommunalteknikk, 
1986, Norges Takseringsforbund, grunnutdanning bolig, mindre næringseiendommer
1991, Norges Takseringsforbund, Takstmannskolen trinn II, Taksering av bedrifter og driftstilbehør til fast eiendom. 

1996, Høgskolen i Bergen, høgskoleingeniør, B.sc. 

1998, Universitetet i Bergen, Cand, mag, fysikk. 

2001, Universitetet i Bergen, Cand. Scient i teoretisk fysikk. 

2013 Norges Takseringsforbund, REV næringstakstmann.
2017, Norges Takseringsforbund, TRV, bolig

2016/2017, Neak/Landbruksdirektoratet, Naturskade Landbruk. 
2017, Norges Eiendomsakademi, Skade og skjønn
2018, Norges Eiendomsakademi, Landsbrukstaksering, juridisk og landbrukstaksering med gras, skog, korn og landbruksbygninger. 

Sentrale godkjenninger EiendomsRådgivning AS

Søkerfunsjon, tiltaksklasse 2. 

Prosjektering, anlegg og bygg, tiltaksklasse 2. 

Konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2, 

Overordnet ansvar utførelse, tiltaksklasse 2. 

Uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet, tiltaksklasse 1.  

Praksis:
15 år som bygningstømrer. 
4 år som fullverditakstmann Storebrand
3 år som rådgivende ingeniør Norman AS
6 år som lærer, adjunkt
2 år som prosjektleder Artec AS
36 år som takstmann i egen foretak, hhv Ingeniør Øystein Andersen, EiendomsRådgivning AS, Andersen Verditakst AS. 
4 år som skadetaksmann naturskade 
Avhold ca 12.000 takster på bolig, næring og landbruk siste 34 år. 

Vi leverer :