Priser for våre tjenester:

Er du medlem av huseiernes Landsforbund, for De 10% rabatt på alle tjenester. 

( pris fra 1.05.2018)

 1. Byggesøknader etter avtale, fastpris fra kr 10.000 eks mva, eller timehonorar etter avtale. 
 2. Prosjektering: Enebolig, fritidsboliger, flerfamiliehus fra kr 14..000 eks mva. 
 3. Uavhengig kontroll av våtrom og luftetthet pris fra kr 5500 eks mva pr bolig. 
 4. Uavhengig kontroll for lufttetthetskotroll pris fra kr 5000 eks mva. pr bolig.
 5. Kjøring til og fra kr 12  pr km eks mva, bompenger og parkering
 6. Byggelederoppdrag: Fastpris fra kr 3.000 pr møte. 
 7. Seksjoneringsoppdrag fra kr 8.000 eks mva.

Vi påtar oss oppdrag over hele landet. 

Vi gir også fast pris

 • Delingssøknader, eneboligtomter, fritidsboliger, næringstomter.
 • Tegning av enebolig, 2 D og 3D visualisering.
 • Ytelsesbeskrivelser er inkludert i vår tilbud.
 • Armeringstegninger for små nøst og garasjer be om pristilbud.Inklusiv bøyelister, plan, snitt og fasader, enkle detaljer. 

VERDI- OG LÅNETAKST

Priser gjelder fra 1.01.2019

BYGNINGSTYPE

VERDIVURDERING

VERDITAKST

TILSTANDSRAPPORT, NS 3424

BOLIGSALGSRAPPORT NS3600

Leiligheter/enebolig/fritidsboliger mindre enn 100 mBRA

2.400

4700

6000

9000

Leiligheter/ Eneboliger/fritidsboliger over 100 m2 BRA

2800

5500

8.500

13000

Hus over 200 m2, hele tomannsboliger og hus med utleiedel

3250

8000

 13000

18000

Enkle boligtomter

5000

Innhenting av offentlige dokumenter: Grunnbok

350

350

350

350

Innhenting av ferdigattest og tegninger

1250

1250

1250

1250

Næringseiendommer etter avtale, timepris 

1400 pr time

1400 pr time

Kjøring til og fra etter medgått kjøring/bompenger/parkeringsgebyr.

Overtidstillegg etter kl 17 kr 2400 eks mva pr time.

Honorar for krypkjeller og loft, kr 500

Fakturagebyr kr 100 

Utskrift send pr post kr 400 eks porto. 

Oppdragsbekreftelse leveres på alle oppdrag. 

Kjøring til og fra etter medgått kjøring/bompenger/parkeringsgebyr.

Overtidstillegg etter kl 17 kr 800 eks mva pr time.

Honorar for krypkjeller og loft, kr 500

Fakturagebyr kr 100 

Utskrift send pr post kr 400 eks porto. 

Oppdragsbekreftelse leveres på alle oppdrag. 

Kjøring til og fra etter medgått kjøring/bompenger/parkeringsgebyr.

Overtidstillegg etter kl 17 kr 800 eks mva pr time.

Honorar for krypkjeller og loft, kr 500

Fakturagebyr kr 100 

Utskrift send pr post kr 400 eks porto. 

Oppdragsbekreftelse leveres på alle oppdrag. 

Kjøring til og fra etter medgått kjøring/bompenegr/parkeringsgebyr.

Overtidstillegg etter kl 17 kr 800 eks mva pr time.

Honorar for krypkjeller og loft, kr 500

Fakturagebyr kr 100 

Utskrift send pr post kr 400 eks porto. 

Oppdragsbekreftelse leveres på alle oppdrag. 

FORENKLET VERDIVURDERING 

TEGNEOPPDRAG

En etasje og fasade på en sider, kr 2.500 eks mva.