Honorar

Priser for våre tjenester:

Er du medlem av huseiernes Landsforbund, for De 10% rabatt på alle tjenester. 

( pris fra 1.05.2018)

 1. Byggesøknader fra kr 10000 eks mva
 2. Prosjektering: Enebolig, fritidsboliger, flerfamiliehus.   
 3. Uavhengig kontroll av våtrom og luftetthet, kr 4800 eks mva pr bolig. 
 4. Uavhengig kontroll for lufttetthetskotroll: 4800 eks mva. pr bolig.
 5. Kjøring til og fra kr 10  pr km eks mva, bompenger og parkering
 6. Byggelederoppdrag: kr 1400 inkl mva. 
 7. Seksjoneringsoppdrag fra kr 1400 pr time

Vi påtar oss oppdrag over hele landet. 

Vi gir også fast pris

 • Delingssøknader, eneboligtomter, fritidsboliger, næringstomter.
 • Tegning av enebolig, 2 D og 3D visualisering.
 • Ytelsesbeskrivelser er inkludert i vår tilbud.
 • Armeringstegninger for små nøst og garasjer be om pristilbud.Inklusiv bøyelister, plan, snitt og fasader, enkle detaljer. 

VERDI- OG LÅNETAKST

Priser gjelder fra 1.05.2018

TVERDI- OG LÅNETAKST

Priser gjelder fra 1.05.2018

Boligtype

Tilstandsrapport

Verdi og lånetakst

Leilighet

Under 50 kvm

4900

2750

50-100 kvm

5400

3275

101-150 kvm

6900

4900

151-200 kvm

8250

6000

201-250 kvm

12500

7200

Over 250 kvm- 300 Kvm

12500

9500

Enebolig/Rekkehus/

Tomannsbolig/Hytte

Under 50 kvm

6000

3750

50-100 kvm

6500

3750

101-150 kvm

7 800

5400

151-200 kvm

12000

6500

201-250 kvm

13500

7200

Over 250 kvm-300 kvm

15000

8000Næringseiendommer

Type bolig

Timepris

Næring etter medgått tid

kr 1250, min 7250 for enkle bygg, areal opptil 250 m2

Landbrukseiendommer inntil 500 da konsesjonsfritt, innmark 35 da. 

Type bolig

Timepris

Landbruk etter medgått tid

kr 1250, min 12500 inkl mva

KJØRING 

Pr. Km, Pris: kr. 8,-