Priser for våre tjenester:

Er du medlem av huseiernes Landsforbund, for De 10% rabatt på alle tjenester. 

( pris fra 1.05.2018)

 1. Byggesøknader fra kr 10000 eks mva
 2. Prosjektering: Enebolig, fritidsboliger, flerfamiliehus.   
 3. Uavhengig kontroll av våtrom og luftetthet, kr 4500 eks mva pr bolig. 
 4. Uavhengig kontroll for lufttetthetskotroll: 4500 eks mva. pr bolig.
 5. Kjøring til og fra kr 8  pr km eks mva, bompenger og parkering
 6. Byggelederoppdrag: kr 1250 inkl mva. 
 7. Seksjoneringsoppdrag fra kr 1250 pr time

Vi påtar oss oppdrag over hele landet. 

Vi gir også fast pris

 • Delingssøknader, eneboligtomter, fritidsboliger, næringstomter.
 • Tegning av enebolig, 2 D og 3D visualisering.
 • Ytelsesbeskrivelser er inkludert i vår tilbud.
 • Armeringstegninger for små nøst og garasjer be om pristilbud.Inklusiv bøyelister, plan, snitt og fasader, enkle detaljer. 

VERDI- OG LÅNETAKST

Priser gjelder fra 1.05.2018

TVERDI- OG LÅNETAKST

Priser gjelder fra 1.05.2018

EN VERDITAKST LEVERES PÅ SKJEMA MED MIN 3 BILDER, HHV UTVENDIG OG INNVENDIG. 

TILSTANDSRAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

KONSEKVENSGRADER FRA 0-3

Boligtype

Tilstandsrapport

Verditakst

Leilighet

Under 50 kvm

4 320

2500

50-100 kvm

5 100

2750

101-150 kvm

5 450

4250

151-200 kvm

6 250

5000

201-250 kvm

6 420

5100

Over 250 kvm- 300 Kvm

7 640

6000

Enebolig/Rekkehus/

Tomannsbolig/Hytte

Under 50 kvm

5 120

2500

50-100 kvm

6 020

2750

101-150 kvm

7 550

4250

151-200 kvm

9 260

5000

201-250 kvm

10 080

5100

Over 250 kvm-300 kvm

10 890

6000

Næringseiendommer

Type bolig

Timepris

Næring etter medgått tid

kr 1250, min 7250 for enkle bygg, areal opptil 250 m2

Landbrukseiendommer inntil 500 da konsesjonsfritt, innmark 35 da. 

Type bolig

Timepris

Landbruk etter medgått tid

kr 1250, min 12500 inkl mva 

Byggelånskontroll

Type bygg

Pris

Bolig

pr time kr 750 eks  mva. 

KJØRING 

Pr. Km, Pris: kr. 8,-