Arkitekt-Konstruksjon

null

Vi har opparbeidet en stor kundeportefølge innen tiltaksklasse 1 og 2 i løpet av de siste 25 år. Vi satser på høy kundetilfredshet og arbeider sammen med andre annerkjente firma, slik som geoteknikk, arkitekt og rådgivende ingeniørfirma. Fra 2016 satser vi på å bygge videre virksomheten med organisk vekst, kundetilfredshet, god trivsel og høy kompetanse skal danne et godt grunnlag for i alt vi driver med.

BYGGESAKSTJENESTER

 • Byggesøknader
 • Seksjonering av boligsameie og omgjøring av borettslag til boligsameie
 • Reguleringssaker

PROSJEKTERING

 • Eneboliger, hytter, rorbue
 • Tilbygg og ombygging av bolighus og leiegårder
 • Vei og jernbanebygging
 • Vann og avløpsanlegg
 • Overflatevann og håndtering av overflatevann
 • Bygningsfysikk
 • Energioptimalisering og tilleggsisolering av eldre bolighus
 • Radonsikring og utredning

PROSJEKTLEDELSE

 • Byggeleder
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektleder
 • Produktutvikling av bygg og anleggstiltak

SAKKYNDIGE VURDERINGER OG KONTROLLOPPGAVER

 • Uavhengig kontroll av alle byggetiltak
 • Godkjent av fagrådet for våtrom klasse C
 • Godkjent for uavhengig kontroll på våtrom og lufttetthet inntil klasse 1
 • Uavhengig kontroll bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet