Takseringstjenester.

  • Bolig - Næring - Industri
  • Bolig og Tilstandsrapportering
  • Byggelånskontroll på bolig, leilighetsbygg, næringsbygg
  • Andre vurderinger og oppdrag

Verdi og Lånetaksering av fast eiendom, bolig og næringseiendommer leveres avTakstmann Øystein Andersen MNTF

  • Due diligence ved kjøp og salg av eiendom
  • Skadevurdering ved eierskifte. 
  • Levetidsbetrakninger på bygninger LLC

Øystein Andersen har vært medlem av Norges TakseringsForbund siden 1986 og er oppdatert på siste kurs og siste lover og regler innen taksering.

REV Næringstakstmann, Tegova.org

Tlf 55 27 90 00 Mobil 906 21401