Vi påtar oss oppgaven med seksjonering av bolighus, tomter og kontorbygg

Tjenesten omfatter alt fra tegning, vedtekter og tinglysning.