Vi påtar oss følgende tjenester

EiendomsRådgivning AS, etablert 1. Januar 1991

  1. Vi leverer gode faglig prosjekter med høy kvalitet som har stor nytteverdi for kunden
  2. Vi skal gi tilbakemelding på faglige råd til kunden som ivaretar verdiene på en kostnadseffektiv metode
  3. Vi er en god samarbeidspartner i eiendomsmarkedet
  4. Vi leverer oppdraget etter sjekklister og innarbeidete rutiner
  5. Vi er oppdatert på lover og bransjeregler
  6. Vi har innarbeidet gode løsningsrutiner på hvert oppdrag.

-----------------------------------------------------------------------------null Øystein Andersen

Bygningsingeniør B.Sc,1982, BIH

Høgskoleingeniør 1995 B.SC,  Høgskolen i Bergen,, Bygg og Anleggstenikk

Cand. Scient i teoretisk fysikk.2001, UIB

Takstmann REV(Recognised European Valuer, Tegova).

Øystein Andersen har erfaring med taksering av bolig og næringseiendommer siden 1983.

Sentral godkjenning, tiltaksklasse 2

Vi leverer :