alle
+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

Priser for våre tjenester:

( pris fra 1.01.2017)

  1. Byggesøknader fra kr 6000 eks mva
  2. Prosjektering: Enebolig ett plan inntil 120 m2, kr 40.000 inkl mva. 
  3. Uavhengig kontroll av våtrom og luftetthet, kr 5500 eks mva pr bolig. 
  4. Uavhengig kontroll for lufttetthetskotroll: 5500 eks mva. pr bolig.
  5. Kjøring til og fra kr 8  pr km eks bompenger og parkering
  6. Byggelederoppdrag: kr 750 eks mva. 

Vi gir også fast pris

  • Delingssøknader, eneboligtomter, fritidsboliger, næringstomter.
  • Tegning av enebolig, 2 D og 3D visualisering.
  • Ytelsesbeskrivelser er inkludert i vår tilbud.
  • Armeringstegninger for små nøst og garasjer be om pristilbud.Inklusiv bøyelister, plan, snitt og fasader, enkle detaljer. 

Taksthonorar 


VERDI OG LÅNETAKSTER INKL MVA.

Gamle kunder som har fått levert takst av A1Andersen AS eller Eiendoms Rådgivning AS vil  få 30% rabatt på våre priser ved retaksering av bolig og fritidsboliger. 

Forenklet verdivurdering av bolig fra kr 1800 inkl mva og kjøring. 

AREAL M2 FRA

HONORAR

                    55

  Kr 2500

                    55-   90

FRA KR 3000

                    90- 125

FRA 4500

                    125-175

  FRA 7000

KJØRING UTOVER 1/2 TIME KR 10 INKL MVA

  TILSTANDSRAPPORTER

AREAL M2 FRA

HONORAR

                    55

Fra 3750

                    90

  fra kr 5500

                    125

 fra kr 10000

Timepris

1350 inkl mva.

Honorar avtales på befaring med signert avtale.

BOLIGSALGSRAPPORT

AREAL M2 FRA

HONORAR KR

                   

                    55

Fra 4500

                    90

  fra kr 7500

                    125

 fra kr 11500

. Honorar avtales på befaring med signert avtale.

      NÆRINGSEIENDOMMER

AREAL M2 FRA

HONORAR KR

                    150-300

  KR 1350  inkl MVA.

 PRIS PÅ STØRRE OPPDRAG BE OM PRISTILBUD.

.

 Vi tar på oss oppdrag i Oslo-området, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Molde, Førde.

ANDRE OPPDRAG

                TEKST

HONORAR KR

                        Sakkyndige rapporter

 Timepris kr 1350 INKL mva

                       Thermofoto med dokumentasjon

Timepris kr 1350 inkl mva

                        Kjøring

10 inkl mva

 Bompenger og parkering

Medgått utlegg

 Byggesaksmappe

Utlegg etter satser

                          Grunnboksutskrift

Fra kr 250 eks mv