Priser for våre tjenester:

( pris fra 1.01.2018)

 1. Byggesøknader fra kr 6000 eks mva
 2. Prosjektering: Enebolig, fritidsboliger, flerfamiliehus.   
 3. Uavhengig kontroll av våtrom og luftetthet, kr 4500 eks mva pr bolig. 
 4. Uavhengig kontroll for lufttetthetskotroll: 4500 eks mva. pr bolig.
 5. Kjøring til og fra kr 8  pr km eks mva, bompenger og parkering
 6. Byggelederoppdrag: kr 1250 inkl mva. 
 7. Seksjoneringsoppdrag fra kr 1250 pr tim

Vi påtar oss oppdrag over hele landet. 

Vi gir også fast pris

 • Delingssøknader, eneboligtomter, fritidsboliger, næringstomter.
 • Tegning av enebolig, 2 D og 3D visualisering.
 • Ytelsesbeskrivelser er inkludert i vår tilbud.
 • Armeringstegninger for små nøst og garasjer be om pristilbud.Inklusiv bøyelister, plan, snitt og fasader, enkle detaljer. 

VERDI- OG LÅNETAKST

Priser gjelder fra 1.01.2018

Foreklet verdivurdering av bolig fra kr 1800 inkl mva. Inneholder en kort beskrivelse, bilde og verdiestimat.

TAKSTOPPDRAG MED FULL GJENNOMGANG AV BOLIG OG TOMT

Type bolig

Areal

Pris inkl mva

Leilighet

fra 50 m2

3500 *)

Leilighet

fra 100 til 180 m2

3750 *)

Enebolig/rekkehus

Mindre enn 150 m2

4750 *)

Enebolig/rekkehus

Fra 150  til 180 m2

5500 *)

 

 

 *) Kjøring til og fra tillegg med kr 8
Bompenger og parkering etter satser

pr km

 

TILSTANDSRAPPORT ELLER BOLIGSALGSRAPPORTETTER NS3600

Type bolig

Areal

Pris

Leilighet

fra 50 m2

5 500

Leilighet

fra 100 til 180 m2

10 000

Enebolig

Mindre enn 50-150 m2

10 000

Enebolig

Fra   150 - 220 m2

12 000

Tillegg for mer enn 2 våtrom

Pr rom

600

 

VÅTROMSRAPPORT TILSTANDSRAPPORT

Type bolig

Pris

KUN VÅTROM

PR TO VÅTROM

3750

Næringseiendommer

Type bolig

Timepris

Næring etter medgått tid

kr 1250


Byggelånskontroll

Type bygg

Pris

Bolig

pr time kr 1250 inkl mva.